Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Όλες οι υπηρεσίες μας υπόκεινται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά.

Ορισμοί όρων

Στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις

Εταιρεία σημαίνει την εταιρεία μας που σας παρέχει τις Υπηρεσίες.

Ως χρήστης νοείται κάθε πρόσωπο ή εταιρεία που χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες μας.

Όροι χρήσης

Οι χρήστες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μας μόνο σύμφωνα με τους κανόνες και τους περιορισμούς μας. Δεν επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών μας για παράνομους ή επιβλαβείς σκοπούς.

Περιορισμός της ευθύνης

Αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, επακόλουθη ή τιμωρητική ζημία που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών μας. Η χρήση των Υπηρεσιών γίνεται με δική σας ευθύνη.

Αλλαγές στις Υπηρεσίες

Ενδέχεται η εταιρεία να αλλάξει ή να τερματίσει τις υπηρεσίες μας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από οποιαδήποτε τροποποίηση ή διακοπή των Υπηρεσιών.

Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρεία δεσμεύεται να σέβεται το απόρρητο των χρηστών της και θα συλλέγει και θα χρησιμοποιεί πληροφορίες μόνο σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλα τα υλικά και το περιεχόμενο που διατίθενται μέσω των υπηρεσιών μας προστατεύονται από νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας, οι χρήστες δεν επιτρέπεται να αντιγράφουν, να διανέμουν, να πωλούν ή να χρησιμοποιούν αυτά τα υλικά και το περιεχόμενο.

Αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Λειτουργίας ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι αλλαγές θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας.

Επικοινωνία

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπό μας, εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.